HISTORIE

Feny

NIKÉ Miréz Bohemia

NASTASIA Miréz Bohemia

NELLA Miréz Bohemia

MIRA MIRÉZ BOHEMIA
LAIKA MIRÉZ BOHEMIA
MARLON MIRÉZ BOHEMIA
LOTTY MIRÉZ BOHEMIA
JUNE-BLACK-SPRITE MIRÉZ CS
MIA BOHEMIA ABRUS
KOKETA UTTIS CZ
UNIA BOHEMIA ABRUS

FLAVIOLA Quincy Etc

Psi

EDMOND DANTES DEL CASTELLO DELLE ROCCHE

PALOMINOXANTIUS-A MIRĚZ BOHEMIA

PABLOPICASSO-A MIRĚZ BOHEMIA

MAX MIRÉZ BOHEMIA

MONTY JACK MIRÉZ BOHEMIA

JOSEPH MIRÉZ CS

CHOPIN MIRÉZ CS